Avhandling

Havets strömmar och cirkulation i västra Antarktis

Ocean circulation in the Amundsen Sea, West Antarctica

Den smältande havsisen på Antarktis bidrar påtagligt till att höja havsnivån. De snabbaste förändringarna sker i Amundsenhavet på västra Antarktis där havet antas driva uttunningen av de flytande glaciärerna. Jämförelsevis varmt och salt djupvatten strömmar runt i kanaler på kontinentalhyllan och smälter havsisen underifrån. Strömmarna påverkas i sin tur av områdets högst variabla väder och vindar. En bättre förståelse för detta system av is-ocean-atmosfär är avgörande för att kunna bedöma och förutse den globala havsnivåhöjningen, som pågår idag och förväntas öka i framtiden.

Det har gjorts i denna avhandling med hjälp av en stor mängd mätningar på plats tillsammans med satellitdata och modeller.

Relaterad information