Avhandling

Värmetolerans hos äkta benfiskar - betydelse av hjärtats syreförsörjning, produktion av ATP och autonom kontroll

Thermal tolerance in teleost fish –importance of cardiac oxygen supply, ATP production and autonomic control

Fiskar kan anpassa sig till ökande havstemperaturer, men inte alla. Det finns risk för att hela populationer kan dö ut när klimatet förändras. Och det är troligen fiskens hjärta, som avgör i hur varmt vatten en fisk kan leva.

Relaterad information