Artikel

Tabeller 2017

Resultaten från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten visas i denna tabell. Stationerna är sorterade från norr till söder efter de typområden som visas i kartan på sidan 6. Stationerna framgår av kartan på sidan 36. Resultaten visas för varje provtagning, samt som medelvärde för den senaste sexårsperioden. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.

Relaterad information