Avhandling

Stress hos fisk - Fysiologi och beteenden hos laxfiskar med fokus på personligheter, odlingsmiljö och överlevnad i det vilda

Fish coping with stress - Physiology and behaviour in salmonids with focus on stress coping styles, rearing conditions and smolt migration

Ju mer laxfiskars odlingsmiljö liknar naturens ju bättre rustade blir fiskarna att klara övergången från odlad till vild miljö. Avhandlingen visar hur kompensationsodlingar, odlingstankar där fiskarna föds upp, kan bli bättre genom enkla åtgärder. En åtgärd är färre fiskar i odlingskaren, en annan är att tillföra tång för att miljön mer ska likna den vilda.

Relaterad information