Rapport

Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön

Några av Sveriges främsta forskare inom sjöfart och miljö ger tillsammans med aktörer inom området sin syn på viktiga åtgärder som pågår och som behöver vidtas i framtiden. Förutom myndigheters insatser i form av skarpare regelverk, stöd till teknikutveckling och ekonomiska styrmedel krävs även en ökad samverkan mellan sjöfartens olika aktörer, konstaterar författarna.

Relaterad information