Avhandling

Restaurering och förvaltning av ålgräs på den svenska västkusten

Restoration and management of eelgrass (Zostera marina) on the west coast of Sweden

Den småskaliga kustexploateringen, som bryggor och marinor, påskyndar förlusten av ålgräs i Bohuslän. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Ålgräs (Zostera marina) brukar kallas havets barnkammare och är viktigt för en lång rad organismer i havet, däribland unga torskar. Men sedan 1980-talet har 60 procent av allt ålgräs i Bohuslän försvunnit till följd av försämrade siktdjupsförhållanden och fintrådiga alger, orsakade av övergödning och överfiske. "Samtidigt byggs det i grunda vikar längs Bohuskusten och det är ytterligare ett hot för det redan minskade beståndet av ålgräs längs kusten", säger Louise Eriander vid institutionen för marina vetenskaper.

Relaterad information