I Stockholmsregionen finns ett stort underlag för utvecklande av varor och tjänster i fiskesektorn. Fisket har i många delar en svag lönsamhet. Framförallt är det småskaliga fisket ofta olönsamt och det sker en kontinuerlig avveckling och ingen nyrekrytering. För att möta konsumenternas efterfrågan måste det småskaliga kustfisket, utveckling av fisketuristisk verksamhet samt främjandet av nya lösningar inom vattenbruket prioriteras.