Avhandling

Utveckling och användning av en optisk sensor för mätning av koldioxid i havsvatten

Development and use of an optical pCO2 sensor in marine studies

Koldioxid är den gas som vanligtvis mäts i havet när man studerar global uppvärmning och havsförsurning. Haven speglar förändringarna av koldioxid i atmosfären. När halten koldioxid ökar blir havsvattnet surare och hotar havets organismer. I detta avhandlingsarbete har en ny metod att mäta koldioxid i havsvatten utvecklats.

Relaterad information