Rapport

Torsk eller sill? Ekonomiska konsekvenser för fiskeflottan av olika förändringar i ekosystemet

I studien analyseras ett flertal olika tänkbara scenario med olika nivåer på kvoterna av sillfiskar och torsk i Östersjön. Studien bidrar på detta vis med kunskap om hur olika förändringar av ekosystemet skulle kunna påverka den optimala sammansättningen av fiskeflottan och dess ekonomiska resultat.

Relaterad information