Avhandling

Ett nytt sätt att förgifta havstulpaner med båtbottenfärg som orsakar minimala utsläpp av gifter

Low biocide emission antifouling based on a novel route of barnacle intoxication

En ny metod har utvecklats för antifouling, som innebär att man anpassar egenskaperna hos giftet och färgen så att giftet hålls inneslutet i färgen. Detta minimerar frisläppning av gifter. Man använder istället havstulpanens egen förmåga att tränga in i färgen. När de pressar sina kroppsdelar mot ytan sätts förgiftningen av dem igång.

Relaterad information