Rapport

Den gronne manual - Norska erfarenheter av förorenade sediment – åtgärdsmetoder och sanering

Syftet är att beskriva olika relevanta metoder för hantering av förorenade sediment, olika åtgärds- och saneringsalternativ, kontroll och övervakning av åtgärdsprojekt samt de myndighetskrav som är relevanta i samband med saneringsprojekt.

Relaterad information