Rapport

Hur mår vattnet?

Sammanställning över svensk och norsk metodik för ekologisk och kemisk klassificering av marina vattenförekomster. Rapporten visar att svensk och norsk metodik ger olika resultat.

Relaterad information