Rapport

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras. De metoder som utretts är bland annat kontrollobservatörer, kameraövervakning och övervakning via flyg och båt.

Relaterad information