Rapport

Jämförelse av certifieringsmetoder för vildfångad fisk

En internationell rankning av miljömärkningar har gjorts. Rankningen har utvärderat hur effektiva miljömärkningarna är jämfört med WWFs globala hållbarhetskritier för hållbara fiskbestånd och välmående hav – och omfattar status för fiskbestånden, miljöpåverkan av fisket och hur effektiva ledningssystemen är. Andra faktorer är öppenhet, professionalism och certifieringsprocessens opartiskhet. Den globala miljömärkningen av fisk – Marine Stewardship Council, MSC –toppar för andra gången i rad.

Relaterad information