Rapport

Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) redovisar här regeringsuppdraget om förslag på områden som kan vara lämpliga att ingå i regeringens kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik. Inriktningen är att hitta områden som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar och avvägningar för att de vattenanknutna miljömålen ska kunna nås.

Relaterad information