Workshop för en framtida harmoniserad miljöövervakning i haven mellan de skandinaviska länderna. Brister och möjligheter i övervakningen sammanfattas.