Avhandling

Förvaltning av sjögurkefiske och vattenbruk: Studier av socio-ekologiska system i västra Indiska oceanen

Managing sea cucumber fisheries and aquaculture: Studies of social-ecological systems in the Western Indian Ocean

Sjögurkor utgör en viktig inkomstkälla för många kustnära samhällen i tropikerna. De kokas och torkas för export. De är en viktig tillgång för lokala ekonomier i områden där andra inkomstalternativ är begränsade. Tyvärr tillåter inte sjögurkornas biologi ett högt fisketryck och bestånden av sjögurkor är idag ofta mycket dåliga. Avhandlingen jämför situationen i ett oreglerat område där sjögurkor blivit allt svårare att finna, med ett område där fisket sedan länge är kraftigt reglerat och bestånden därför har ett betydligt högre kommersiellt värde. Alternativet att odla sjögurkor analyseras, och det konstateras att kunskapen om effekter på samhällen och ekosystem är mycket bristfällig.

Relaterad information