Avhandling

Ekologiska länkar mellan östafrikanska havslandskap

Ecological connectivity in East African seascapes

Korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör en komplex mosaik av livsmiljöer i tropiska vatten. Om och hur dessa system hänger ihop är dock nästan helt okänt. I denna avhandling undersöks hur länkarna mellan dessa ekosystem ser ut.

Relaterad information