Rapport

Fåglar - revision av nationell miljöövervakning

Den nationella fågelövervakningen har genomgått en översyn. Utgångspunkten har varit att utreda hur den framtida övervakningen bör se ut, för att på bästa sätt tillgodose de aktuella primära databehoven.

Relaterad information