Artikel

Kustfisken – alltmer påverkad av miljögifter

Sedan 1992 har övervakningen av kustfisk integrerats för att dra nytta av styrkorna hos tre olika mätprogram. På så vis kan långtidsförändringar hos fisk dokumenteras ända från cellnivå till populations- och samhällsnivå och kopplas till förändringar av föroreningsbelastningen.

Relaterad information