Avhandling

Båtbottenfärgers sammantagna giftighet

Release rates and toxicity of metals from anti-fouling paints and the role of chemical speciation

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att dagens riskbedömning av gifter i båtbottenfärger är undermålig. Idag bedöms båtbottenfärgerna utifrån den giftsubstans som tillverkaren har tillsatt för att förhindra påväxt och inte efter vad hela produkten släpper ut. Oftast används modeller vid bedömningen. Ingen hänsyn tas till att en färg även består av en mängd andra ämnen som tillsammans kan förändra giftigheten. Forskaren Erik Ytreberg har även utarbetat en ny metod för att mäta giftigheten.

Relaterad information