Länsstyrelserapport

Inventering med ROV av epibottenfauna

Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.

Relaterad information