Avhandling

Kultur, konflikt och kriser i det isländska fisket: en antropologisk studie av folk, policy och marina resurser i Arktis

Culture, conflict and crises in the Icelandic fisheries : an anthropological study of people, policy and marine resources in the North Atlantic Arctic

En studie i sociala och kulturella förändringar i isländskt fiskeri, som effekt av både nationella och globala processer inom fiskeförvaltning. Inte minst i den internationella kontexten av ny syn på miljöfrågor i allmänhet och marina däggdjur i synnerhet. Särskilt frågan om valjakt kontra valskådning lyfts fram som ett tydligt exempel.

Relaterad information