Avhandling

Havsbaserade vindkraftverk - ekologiska effekter på fisk av ljud och förändrad livsmiljö

Offshore wind farms - ecological effects of noise and habitat alteration on fish

Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer vilket gör att fiskar kan påverkas negativt även på långa avstånd. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.

Relaterad information