Länsstyrelsen i Västernorrlands län bedriver ett aktivt arbete med att lokalisera och kartlägga länets värdefulla marina miljöer. I samband med detta har bland annat ett stort antal dykinventeringar av vegetation och fastsittande djur genomförts. Årets dykinventering kompletterar tidigare gjorda inventeringar i Björköfjärden samt Ulvöområdet.