Avhandling

Biologi, ekologi och antropogena hot mot flasknosdelfiner i östafrika

Biology, ecology and anthropogenic threats of Indo-Pacific bottlenose dolphins in east Africa

Denna avhandling har studerat flasknosdelfiner, Tursiops aduncus, utanför Zanzibar i indiska oceanen. Där finns djuren året runt. Utveckling, förökning och födoval studerades och mänskling påverkan i form av både bifångst i fiskenät och miljögifter undersöktes. Andelen bifångade delfiner är så hög att det inte är hållbart för beståndet.

Relaterad information