Rapport

Att göra blå energi grön - Risker och möjligheter för biodiversiteten med havsbaserad energiproduktion

Rapporten presenterar balanserade och vetenskapligt underbyggda diskussioner kring påverkan av havsbaserad, förnyelsebar energi på den biologiska mångfalden.

Relaterad information