Avhandling

Variationer hos kvävefixerande cyanobakterier i tropiska sjögräsängar

Genetic variability and nitrogenase activity of cyanobacterial communities associated with tropical seagrass meadows (western Indian Ocean)

Sjögräsängars höga primärproduktion och habitaten de utgör är av stor vikt för mycket marint liv. Den här studien visar att mångfalden bland cyanobakterier i sjögräsängar vid kustområden i Indiska oceanen är stor. Både artsammansättningen och kvävefixeringen hos cyanobakterierna skiljde sig åt mellan olika sjögräsarter och säsonger. Bland annat påvisades att kvävefixeringen var lägre i övergödda områden. Dessa fluktuationer hos cyanobakteriefloran kan indikera störningar i miljön och därmed användas vid förvaltningsarbete av kuster.

Relaterad information