Avhandling

Hydrogelbeläggning för användning inom biomedicin och vid biologisk påväxt

Hydrogel coatings for biomedical and biofouling applications

Marina organismer som fäster på båtbottnar har alltid varit ett gissel för sjöfarten. Genom att följa hur larver av havstulpaner går tillväga i sin jakt på lämpliga platser att sätta sig fast, kan forskare vid Linköpings universitet designa ytor som hindrar påväxt – utan giftiga kemikalier.

Relaterad information