Under 2009 gjordes en landsomfattande satsning på inventering av undervattensvegetation i påverkade områden. Det finns ett stort nationellt behov av att samla in data från påverkade havsområden för att utveckla och anpassa de befintliga bedömningsgrunderna för undervattensvegetation. För Västernorrlands del valdes Sundsvallsbukten eftersom det även finns tillgång på andra miljödata från det området, vilket är något som underlättar slutsatser och vidare diskussioner. En annan anledning till att Sundsvallsbukten valdes var för att det finns tidigare dykinventeringar i området och att dessa lokaler då kunde återbesökas.