Avhandling

Oceanografiska studier av Östersjön med tonvikt på is och omblandning

Oceanographic studies of the Baltic Sea with emphasis on sea ice and mixing processes

En modell för Östersjön användes för att analysera havsvattnets vatten- och värmebalans. Ingen långsiktig trend kunde påvisas i vattentemperatur, trots ökande temperaturer i atmosfären. Isrörelser och istäckets tjocklek mättes i centrala bottenviken under en hel vintersäsong. Isrörelserna påverkades främst av vind.

Relaterad information