På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomfördes i juni 2008 en marinbiologisk undersökning av grundområdena utanför naturreservaten i BSPA-området Stora Nassa – Svenska Högarna. Syftet med den marinbiologiska undersökningen var att beskriva bottensamhällena samt göra en bedömning av de marina naturvärdena.