Länsstyrelserapport

Båtavloppet och miljön - Undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i Bohuslänska skärgården med förslag till åtgärder

Denna undersökning syftar till att beskriva nuläget i Bohuslän gällande fritidsbåtars toalettavfall, dess omhändertagande i land, samt att se förslag på förbättringar.

Relaterad information