Avhandling

Betydelsen av löst organiskt kväve för tillväxt och giftighet hos marina växtplankton

Importance of dissolved organic nitrogen for marine phytoplankton growth and toxicity

Vi är vana vid att Östersjöns algblomningar växer och frodas på oorganiska former av kväve och fosforutsläpp, exempelvis från jordbruk, industri, trafik och avlopp. Men den giftiga mikroalgen Prymnesium parvum (guldalg), som orsakar problem i Stockholms och Ålands inre skärgårdar, kan även ta upp och utnyttja organiska ämnen som humus (det bruna i sjöar), sockerarter och aminosyror.

Relaterad information