Rapport

Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster tillhandahållna av Östersjön och Skagerrak

This report contains the result of an international survey of studies that have put an economic value on services provided by the Baltic Sea. A part of the project Economic Marine Information.

Relaterad information