Unik information om fisken i Stockholms skärgård Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram heltäckande kartor över viktiga områden för fisk i Stockholms skärgård. Kartorna har bland annat använts av Amfibieregementet för att planera båtarnas rutter vid militärövningar och av Nynäshamns kommun som underlag för dagvattenplanen. Kartorna kan ses och laddas hem från Länsstyrelsens och Landstingets regionplane- och trafikkontors gemensamma webbplats www.gisdata.se