Länsstyrelserapport

Marin inventering av makroalger i anslutning till Utklippans naturreservat i Blekinge

En inventering av makroalger har utförts, med syfte att få underlag för planering av ett eventuellt marint naturreservat.

Relaterad information