Den här rapporten är den andra uppföljningen av de regionala miljömålen som beslutades av Länsstyrelsens styrelse 2003. I rapporten beskrivs också miljötillståndet 2007.