Informationscentralens främsta uppgift är att informera om storskaliga händelser i Egentliga Östersjöns havsmiljö samt om akuta situationer i kust- och havsmiljön.