I Västernorrlands län pågår ett aktivt arbete med att lokalisera och kartlägga marina värdefulla miljöer. För att öka kunskapen om den marina miljön har Länsstyrelsen Västernorrland under sommaren 2007 genomfört inventeringar av vegetation på ett antal bottnar längs länets kust. Inventeringarna omfattar såväl hård- som mjukbotten. Resultatet från inventeringarna presenteras uppdelat i 2 st rapporter, en för den norra delen och en för den södra.