Avhandling

Mixotrofers roll i marina planktons ekologi

The Role of Mixotrophy in the Ecology of Marine ”Phytoplankton”.

Naturen är full av överraskningar. Det finns algarter som kan vara både växter och djur samtidigt. Wanderson Carvalho har tagit ytterligare ett steg mot en ökad förståelse för hur dessa organismer beter sig och vilka förhållanden som bidrar till att skapa ekologiska, ekonomiska och hälsoproblem

Relaterad information