Avhandling

Mikrobiell diversitet i Östersjöns sediment

Microbial diversity in Baltic Sea sediments

Studier av mikrobiella samhällen, deras struktur och funktion, i Östersjöns bottensediment. Förorenade och syrefria bottnar visade sig ha en annan komposition av bakterier och arkéer än opåverkade bottnar.

Relaterad information