Ett initiativ inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet för Skåne 2004-2007