Syftet med undersökningen var att få en överskådlig bild över kvicksilversituationen i kustgädda längs Bottniska viken och om möjligt jämföra resultaten med andra delar av Östersjön.