Det saknas bra uppföljningsbara indikatorer för kustvatten, främst vattenkvalitet. Rapporten har finanierats av RUS (Regionalt UppföljningsSystem).