Rapport från Kalmar högskola. På Länsstyrelsen finns även DVD-film som visar bottnarna och vegetationen.