Remissupplaga av nya och ändrade regionala miljömål för Västra Götalands län samt förslag på åtgärder för att nå målen. Kommentar: Förutom utskick enligt sändlista finns rapporten endast som pdf på www.o.lst.se/miljomal Diarienummer: 501-31794-2007