Rapport

Pushup-fällor i Sverige - Introduktionen av ett nytt sälsäkert fiskeredskap

Introduktionen av pushup-fällor i Sverige är en framgång i arbetet med att minska sälens fiskjakt och skador på fiskeredskap. Pushup-fällor leder till högre fångster av lax och öring jämfört med de mer traditionella kombifällorna. Majoriteten av fiskare som använt den nya fällan är dessutom nöjda eller mycket nöjda.

Relaterad information