Länsstyrelserapport

Särskilt skyddsvärda marina miljöer i Bottenviken, Norrbottens län

Rapporten ger en beskrivning av arbetet med det marina miljömålet, och visar på behovet av en ökad kunskap om Bottenvikens olika marina typer, förekomst, utbredning, status och skyddsvärde.

Relaterad information