Rapporten ger en beskrivning av arbetet med det marina miljömålet, och visar på behovet av en ökad kunskap om Bottenvikens olika marina typer, förekomst, utbredning, status och skyddsvärde.