Länsstyrelserapport

Metaller i sediment längs Norrbottenskusten

Rapporten ger en beskrivning av ett mångsidigt marint miljöarbete som sträcker sig från att prova miljöfarliga verksamheter till att övervaka och utvärdera statusen på miljön samt att upprätta skyddade marina områden.

Relaterad information